Nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

15 marca 2021

Prywatna sprzedaż nieruchomości (mieszkania, domu, czy też działki) stanowiąca czynność cywilnoprawną, generować może obowiązek zapłaty podatku. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawka podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia wynosi 19% od dochodu.  Ten rodzaj podatku określany jest również jako „podatek od wzbogacenia się”. Należy go uregulować w przypadku, gdy od chwili nabycia nieruchomości do momentu jej sprzedaży nie minęło pięć lat. Ten okres czasu liczony jest wraz z początkiem roku, który następuje po sprzedaży nieruchomości, czyli jeśli sprzedamy mieszkanie 22 lipca 2021 roku, odliczanie wspomnianych pięciu lat rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 roku. Po przekroczeniu tych 5 lat pojawia się możliwość sprzedaży bez obowiązku zapłaty podatku. 

Nieco inaczej ma się sprawa w odniesieniu do budowy domu. Pięć lat liczone jest w tym przypadku od momentu zakupu gruntu. Jeśli nieruchomość nabywana jest w formie spadku, jej wartość nie przekracza 200 tys. PLN, a sprzedawana jest za tę samą kwotę oraz przed upływem 5 lat, powstaje obowiązek zapłaty podatku od całkowitej kwoty sprzedaży. Pięć lat liczone jest w tym przypadku od chwili nabycia nieruchomości przez spadkobiercę.

W przypadku, gdy nieruchomość sprzedana zostanie przed upływem pięciu lat, chcąc uniknąć płacenia podatku, można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednak i w tym przypadku obowiązują pewne warunki jej uzyskania. 

Sprzedaż mieszkania to złożony proces, wobec czego warto pomyśleć o merytorycznym i fachowym wsparciu, jakie daje biuro nieruchomości. Dobry pośrednik jest w stanie przeprowadzić sprzedającego przez całą ścieżkę sprzedaży. Wspólne opracowanie planu działania, pozwala osiągnąć zamierzony sukces, odciążając klienta od wielu obowiązków oraz rozwiewając możliwie wiele wątpliwości.

 

Zobacz również