Nieruchomości

Podatek od nieruchomości - zmiany w 2022 roku

04 stycznia 2022

Wraz ze wzrostem inflacji oraz związanymi z tym podwyżkami podniesiony został także podatek od nieruchomości.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy on właścicieli obiektów budowlanych, nieruchomości lub, użytkowników wieczystych gruntów, samoistnych posiadaczy nieruchomości lub obiektów budowlanych, a w określonych przypadkach także zależni właściciele nieruchomości lub ich części stanowiących własność samorządu terytorialnego lub państwa  (np. najemcy lokali użytkowych, stanowiących własność gminy).

Jak ogłosiło Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości.  Nie wszystkich jednak podwyżki dotkną w takim samym stopniu. Ostateczna wysokość stawek za metr kwadratowy nieruchomości ustalana jest w drodze uchwały przez rady miasta lub gminy. Kwota ta nie może jednakże przekraczać tej, jaka wskazana została w corocznym obwieszczeniu Ministra Finansów.

Jak podało Ministerstwo Finansów, jeśli chodzi o budynki, czy też ich części, podatek od nieruchomości osiągnąć może następujące maksymalne wartości:

  • jeśli chodzi o budynki mieszkalne – 0,89 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budynki w całości lub w części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
  • budynki przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł za m² powierzchni użytkowej,
  • budynki zajęte na działalność związaną ze świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, prowadzoną przez podmioty, które udzielają takie świadczenia – 5,25 zł za m² powierzchni użytkowej,
  • pozostałe budynki, także te, w których prowadzona jest przez organizacje pożytku publicznego odpłatna statutowa działalność pożytku publicznego– 8,68 zł za m² powierzchni użytkowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych zarówno z tematem podatku, jak i szeroko pojętymi kwestiami związanymi z rynkiem nieruchomości, chętnie udzielamy naszym klientom wsparcia w tym zakresie.

Zobacz również