Nieruchomości

Dopłata do najmu mieszkania w 2024 roku. Kto może skorzystać z tego wsparcia?

08 stycznia 2024

Wsparcie finansowe dla osób poszukujących mieszkania staje się coraz bardziej istotne w obliczu trudności związanych z rynkiem nieruchomości. Jednym z narzędzi zapewniających pomoc w tym zakresie są programy dopłat do czynszu. Przeznaczone są one m.in. dla osób o ograniczonych środkach finansowych lub specyficznych potrzebach. Od marca 2024 roku, wprowadzono zmiany w tych programach, które mogą znacząco wpłynąć na korzyści oferowane beneficjentom.

Od 1 marca 2024 roku zaczęła obowiązywać nowa zasada w ramach Programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" dotycząca Mieszkania dla Absolwenta. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PFRON, teraz dofinansowanie najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane nawet przez okres pięciu lat, co stanowi 60 miesięcy. Wcześniej było to ograniczone do trzech lat. Program nie ma ustalonego terminu zakończenia i przyjmowanie wniosków odbywa się na zasadzie ciągłej rekrutacji.

Warto zaznaczyć, że dopłata do najmu jest zróżnicowana w zależności od okresu:

 • - W okresie od 1 do 24 miesiąca otrzymuje się 100% kosztów najmu, jednak nie więcej niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania ustalonej dla danej lokalizacji.
 • - W okresie od 25 do 42 miesiąca dofinansowanie wynosi 70% kosztów najmu, jednak nie więcej niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji.
 • - Natomiast w okresie od 43 do 60 miesiąca otrzymuje się 40% kosztów najmu, jednak nie więcej niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania ustalonej dla danej lokalizacji.

Dofinansowanie do czynszu - kwoty

Maksymalna suma wsparcia finansowego (miesięcznie) w pierwszym kwartale 2024 roku w ramach Programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" - Mieszkanie dla Absolwenta, różni się w zależności od regionu oraz od tego, czy wnioskodawca porusza się na wózku inwalidzkim. Poniżej przedstawiamy kwoty obowiązujące w miastach wojewódzkich dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego (w nawiasach kwota dla pozostałych):

 • - Warszawa — 3 344 zł (2464 zł)
 • - Olsztyn — 3 387 zł (2 496 zł)
 • - Wrocław — 3 297 zł (2 429 zł)
 • - Poznań — 3 194 zł (2 353 zł)
 • - Gdańsk — 3 183 zł (2 345 zł)
 • - Gorzów Wielkopolski — 2 934 zł (2 162 zł)
 • - Katowice — 2 732 zł (2 013 zł)
 • - Białystok — 2 671 zł (1 968 zł)
 • - Bydgoszcz — 2 607 zł (1 921 zł)
 • - Lublin — 2 555 zł oraz (1 882 zł)
 • - Kraków — 2 481 zł (1 828 zł)
 • - Opole — 2 453 zł (1 808 zł)
 • - Rzeszów — 2 414 zł (1 779 zł)
 • - Kielce — 2 388 zł (1 760 zł)
 • - Łódź — 2 191 zł (1 614 zł)
 • - Szczecin — 1 971 zł (1 453 zł)

Osoba z niepełnosprawnością, aby otrzymać dofinansowanie do najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, musi spełniać następujące kryteria:

- Posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub, w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;

- Być absolwentem szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskanym w ciągu 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku; lub opuszczać rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

- Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

- Złożyć oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, gdzie podejmuje aktywność zawodową;

- Złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Obraz autorstwa xb100 na Freepik

Zobacz również