Nieruchomości

Dofinansowanie do mieszkania 2023

17 maja 2023

W czasach kryzysu ekonomicznego i wysokiej inflacji, dofinansowanie do mieszkania jest bezcennym wsparciem dla domowego budżetu. Dlatego warto dokładnie poznać wszystkie szczegóły związane z tą formą pomocy, którą oferuje państwo. Jak otrzymać dofinansowanie? O tym w poniższym artykule.

Dofinansowanie do mieszkania jest skierowane do osób, które mają trudności w opłacaniu bieżących rachunków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego lub znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna wysokość oferowanego wsparcia wynosi 15% dochodów gospodarstwa domowego. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to pomoc dostępna dla wszystkich obywateli, a spełnienie trzech podstawowych kryteriów jest konieczne.

W roku 2023 osoby, które spełniają trzy podstawowe kryteria, mogą ubiegać się o dofinansowanie do mieszkania. Kryteria te obejmują:

1. Posiadanie prawa do lokalu mieszkalnego.

2. Lokal musi spełniać kryterium metrażowe, czyli nie przekraczać określonego limitu powierzchni.

3. Osoby starające się o dofinansowanie muszą spełniać kryterium dochodowe, tj. ich dochody nie mogą przekraczać określonego pułapu. 

Przyznawane dofinansowanie dotyczy nie tylko posiadaczy aktu własności, ale również osób mieszkających w mieszkaniach spółdzielczych własnościowych, spółdzielczych lokatorskich oraz wynajmowanych (zarówno w przypadku najmu klasycznego, jak i najmu okazjonalnego). Osoby oczekujące na mieszkanie zamienne lub socjalne mogą również ubiegać się o dofinansowanie, jeśli posiadają orzeczenie sądu potwierdzające ten fakt.

Kryterium metrażowe jest dość skomplikowane. Przyznawanie dodatku mieszkaniowego jest możliwe, jeśli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza limitu określonego dla danej liczby mieszkańców (tzw. powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (ewentualnie 50% w przypadku, gdy suma powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

Dodatkowo, powierzchnię normatywną można zwiększyć o 15% w przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga osobnego pomieszczenia.

Zobacz również